Energiewerkplaats Fryslân

Logo_ewp_partner
Adresgegevens:
Buorren 28
9012DH
Bezoekadres: Raerd
www.energiewerkplaats.frl

Raad en daad voor lokale energie initiatieven

Een volmondig JA! voor de energietransitie. Maar dan wel een eerlijke verdeling van lusten, lasten en zeggenschap! De Energiewerkplaats Fryslân (een initiatief van Doarpswurk) zet zich in voor vrijwilligers die in dienst van het algemeen belang, in hun eigen directe leefomgeving, de energietransitie willen vormgeven. We hebben voor vrijwilligers een compleet proces ontwikkeld, van visievorming tot realisatie.

 

Op deze website is de meest recente informatie en ondersteuningsaanbod te vinden.

Kijk op www.energiewerkplaats.frl

Doarpswurk
0566-625011
energiewerkplaats@netwerkduurzamedorpen.nl

 

 

Initiatieven

 

Bekijk hier alle initiatieven onder het thema Energie & Klimaat op Netwerk Duurzame Dorpen.

 

 

 

Ondersteuningsaanbod

Ondersteuningsaanbod

Nnd_gui_themas_original_original

Info en tools over energiebesparing

Waarom energie besparen?

De energiekosten van een gemiddeld huishouden bedragen ruim 2.200 euro per jaar. Minder gas en elektriciteit verbruiken betekent direct geld besparen.
Zeker voor huishoudens met een laag inkomen zijn de energielasten vaak een grote kostenpost.

Een slecht geïsoleerd huis gebruikt per jaar zo’n 2.200 m3 aan gas, terwijl een goed geïsoleerd huis maar 700 m3 nodig heeft! Dat scheelt per jaar veel geld.

Veel oudere woningen zijn maar deels of matig geïsoleerd, en zouden een spouwmuur- of vloerisolatie...

Lees meer
Nnd_gui_themas_original_original

Zonnestroom in Dorpen

Veelal zijn gezamenlijke initiatieven van dorpsbewoners een groot succes. Zo liggen in het Dorp Reduzum al meer dan 1000 zonnepanelen. Er zijn ook kansen om samen met de Ús Koöperaasje projecten te ontwikkelen waaraan dorpen kunnen deelnemen. Wederom zoeken de dorpen samen naar de beste vorm.

Met elkaar zonnepanelen inkopen is slim en leuk: je bespaart inkoop kosten en het levert nieuwe contacten op in je dorp. Andere dorpen gingen je voor, zoals Oenkerk. Wellicht helpen je deze twee documenten hiernaast verder?

 

 

Lees meer
Nnd_gui_themas_original_original

Lokale Energiebedrijven

Middels een lokaal energiebedrijf kunnen dorpen voordeel creeren te gunste van het eigen dorp. Er bestaan meerdere voorbeelden in Nederland en eigen provincie. Samen zoeken we naar de vorm die het meeste voordeel voor dorpsgemeenschappen oplevert. Dit doen we samen met de Ús Koöperaasje. Ús Koöperaasje is een Fries energiebedrijf dat inzet op duurzame energie uit eigen provincie en het versterken van dorpsgemeenschappen.

----------------------------------------------------------------------------


Hoe start ik een lokaal energie bedrijf?

In het document...

Lees meer
Nnd_gui_themas_original_original

Energiemix Methode

HOE KUN JE ALS DORP ENERGIE ONAFHANKELIJK(ER) WORDEN?

Veel initiatiefgroepen in dorpen en wijken maken gebruik van de Energiemix Methode
(Klik hier voor meer info over de EMM). Hiermee ontdek je samen met dorps- of wijkgenoten wat het betekent om als dorp energie onafhankelijk(er) te worden, hoe je dat kunt bereiken en waar je dorps- of wijkgenoten warm van worden!

In korte tijd (één of twee werksessies in eigen dorp of wijk) geeft de Energiemix Methode een beeld van de energiebehoefte, de gewenste en minder gewenste energiemaatregelen en de vertaling hiervan naar de...

Lees meer