Gemeente De Fryske Marren

Logo-defryskemarren_partner
Adresgegevens:
Postbus 101
8500AC
Bezoekadres: Joure
www.defryskemarren.nl

De gemeente De Fryske Marren is een krachtige plattelandsgemeente met ruim 50.000 inwoners, een afwisselend landschap, een rijke historie, veel recreatiemogelijkheden en met 51 kernen, waaronder een stad en drie vleckes. Deze gemeente is ontstaan op 1 januari 2014 uit een fusie van de drie gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân met grenscorrecties met de gemeenten Heerenveen en Boarnsterhim. In de visie van de gemeenteraad is het behoud van de leefbaarheid in de dorpen en bereikbaarheid van de gemeente voor de inwoners belangrijk. Daarom zijn er vier dorpencoördinatoren aangesteld en is er een dorpen-, stads- en wijkenbeleid ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van dit beleid zijn de organisaties van plaatselijk belang nauw betrokken geweest. De dorpencoördinatoren ondersteunen de plaatselijke belangen bij hun initiatieven om die leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Zo wordt ook gestimuleerd dat dorpen door de eigen energiecoöperaties middelen genereren die kunnen bijdragen aan duurzame samenleving in het dorp.  

 

Ondersteuningsaanbod

Afval_original

Repair Café

De Fryske Marren stimuleert initiatieven om repaircafe´s te organiseren.

 

Lees meer
Afval_original

Himmeldei

In samenwerking met plaatselijke belangen en scholen wordt elk jaar een Himmeldei georganiseerd. Het doel is zwerfvuil in de eigen omgeving op te ruimen. De gemeente stelt containers, vuilniszakken en prikkers beschikbaar. Kinderen die meedoen krijgen een cadeautje van de gemeente.

 

Lees meer
Bouwenenwonen_original_original

Tûk wenjen

Doel van dit project is verduurzaming van 200 bestaande woningen per jaar in gemeente De Fryske Marren. Samen met een aantal bedrijven geeft de gemeente voorlichting over de mogelijkheden om de woning te isoleren en de aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers. De voorlichting gebeurd in het energieloket aan het DE plein 2 in Joure (voor openingstijden zie website), op de website en in de gemeente in dorpen en wijken. Eigenaren van woningen kunnen een quickscan aanvragen. Een deskundige maakt een afspraak om de woning te bekijken en geeft advies over te nemen maatregelen. 

 

Lees meer
Bewustwording_educatie_original_original

NME voor basisonderwijs

Samen met gemeente De Fryske Marren biedt onze gemeente natuur- en milieueducatie aan voor basisscholen in onze gemeente via Groen Doen. Basisscholen kunnen een Groen Doen abonnement afsluiten. Voor € 3,00 per leerling kan de school het hele schooljaar onbeperkt gebruik maken van het veelzijdige aanbod van Groen Doen; lesmaterialen, leerzame buitenactiviteiten en excursies. Elk seizoen keuze uit nieuwe activiteiten.

 

Lees meer