Dsc00075_medium

Poppenwier


Fryslân - Súdwest-Fryslân - populatie: 180

De bevolking van het dorp bestaat voor een groot gedeelte uit "immigranten". Na de sluiting van het dorpshuis annex café De Herberch heeft de dorpsgemeenschap het nieuwe dorpshuis De Trilker zelf gebouwd, het hart van het culturele en sociale leven. Het heeft een relatief groot verenigingsleven. Er is een toneelvereniging, een biljartvereniging, een touwtrekvereniging, een vrouwenclub en een jeu de Boulesclub. Voorheen waren er ook een tafeltennis- en jeugdbiljartvereniging.

 

 

Alle initiatieven van Poppenwier

Dorpstuin Poppenwier

Dorpstuin_poppenwier_normal

Dorpstuin Poppenwier

Vanaf: 26 juli 2016

Aan de Harstawei ligt de fruittuin met oude hoogstam fruitrassen, een bloemenstrook en een...

Poppenwier Enerzjy

Poppenwier-enerzjy_normal

Poppenwier Enerzjy

Vanaf: 01 juni 2016

Poppenwier Enerzjy is een van de vele werkgroepen die Poppenwier rijk is, die onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang Poppenwier activiteiten uitvoert. Een klein dorp met grote saamhorigheid en...

Duurzaam Poppenwier

1146584010dsc09893_original_normal

Eigen Jachthaven

Vanaf: 20 december 2010

Om alle bootbezitters een plaats voor hun schip te geven zijn er steigers geslagen. De exploitatiekosten worden omgeslagen naar de gebruikers. Het beheer en onderhoud vindt plaats door vrijwilligers...