• Home
  • »
  • Footer: Beheer
  • »
  • Netwerk Duurzame Dorpen is een initiatief van: Doarpswurk

Netwerk Duurzame Dorpen is een initiatief van: Doarpswurk

“Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Doarpswurk legt de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij het dorp zelf neer. Dit doen we door proactieve, innovatieve en toegankelijke ondersteuning te bieden aan dorpshuizen, dorpsbelangen en andere burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen versterken. We leveren een zichtbare bijdrage aan duurzame leefbaarheid op het Friese platteland. Onder andere door het Netwerk Duurzame Dorpen, de Energiewerkplaats en nieuwe democratie”.

Lees meer