• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • Drie windturbines Gaasterland gaan mogelijk stroom leveren aan warmtenet

Drie windturbines Gaasterland gaan mogelijk stroom leveren aan warmtenet

Eigen Warmte Balk, Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) en drie windmoleneigenaren uit Sondel, Oudemirdum en Oudega onderzoeken een unieke samenwerking. Het streven? Stroom opwekken die tegen een eerlijke prijs wordt geleverd aan de Balksters die straks aansluiten op het warmtenet. Mei en foar de mienskip in optima forma dus.

Op de foto (van links naar rechts): Frans, Simon, Goffe, Heidi, Maarten en Tjeerd bij de windturbine van Heidi in Sondel. Lucas ontbreekt op de foto.

Vijf miljoen kilowattuur groene stroom. Dat is wat de drie windmolens in Sondel, Oudemirdum en Oudega elk jaar met elkaar opwekken. Omgerekend is dat goed voor ruim tweeduizend huishoudens. “Nu gaat deze stroom via commerciële partijen naar onbekende plekken toe in heel Nederland”, zegt Tjeerd Osinga van ECG. Hij bracht om die reden de partijen bij elkaar om te bespreken hoe en of de energie ook binnen Gaasterland kan blijven. De besprekingen zijn nog in een startfase, maar verlopen constructief. Als het aan ECG, Eigen Warmte Balk en de drie turbine-eigenaren ligt, gaat de stroom straks rechtstreeks naar het warmtenet. “Daarmee kunnen we stroom tegen een eerlijke prijs leveren. Die stroom gebruiken we voor de warmtepompen die voor het warmtenet nodig zijn. Op deze manier is er geen commerciële tussenpartij met een winstoogmerk bij betrokken.”

Positief effect op prijs warmtenet

Op dit moment wordt volop onderzocht of de samenwerking kan worden gerealiseerd. De insteek is om voor meerdere jaren de samenwerking aan te gaan. Op die manier blijven de prijzen stabiel en dat biedt voor zowel het warmtenet als de turbine-eigenaren zekerheid. Projectleider Goffe Venema hoopt op een positief resultaat. “We krijgen hiermee als Balksters groene stroom van dichtbij. De windenergielevering door onze buren is ook heel goed voor de verdere realisatie van het warmtenet. Als we met dit unieke scenario kunnen gaan rekenen, dan heeft dit een ontzettend positief effect op de kosten van het warmtenet. Daarmee krijgen we straks een heel transparant en eerlijk verhaal over de prijs voor een aansluiting. En door een eerlijk prijs te bieden, creëren we genoeg draagvlak onder de inwoners. Dat is belangrijk, want voor de realisatie van het warmtenet is een aansluiting van 80 procent van de huishoudens nodig.”

Zeer kansrijk

Simon Visbeek en Maarten Bakker van Zon voor Iedereen geloven dat de samenwerking in Gaasterland werkelijkheid kan worden. Als adviseurs in de (coöperatieve) energietransitie benoemen zij de plannen van Eigen Warmte Balk, ECG en de drie windmoleneigenaren als ‘zeer kansrijk’. Het leveren van groene stroom door drie lokale windmolens aan een naburig gelegen dorpswarmtenet is volgens hen echt uniek in Nederland. “Het zou fantastisch zijn als dit lukt. We hebben alleen nog wel het nodige te onderzoeken”, zegt proces- en projectleider Maarten. “Voor elke windmoleneigenaar gaan we individueel in kaart brengen wat haalbaar. Zo hopen we tot definitieve afspraken te komen.”

Voor de mienskip én het klimaat

Turbine-eigenaren Heidi van der Werf-Hak, Frans Veltman en Lucas Westra geven aan alle drie op deze manier te willen bijdragen aan de mienskip én het klimaat. “Maar eerlijk is eerlijk: een windturbine is natuurlijk ook een verdienmodel”, zegt Heidi. “Ik heb deze niet neergezet voor mijn eigen stroomverbruik. Ik wek genoeg op voor drie dorpen.” “Een sociaal verhaal is ook niet per definitie een gratis verhaal”, vult Frans aan. “Daarom moeten we individueel bekijken wat er voor ons haalbaar is. Natuurlijk staat daar bij voorop dat we alle drie positief willen bijdragen aan onze eigen omgeving.” Heidi: “Het zou wel geweldig zijn als onze opgewekte stroom in Gaasterland blijft. Dat voelt echt heel goed.”

Over Eigen Warmte Balk

Eigen Warmte Balk is een initiatief van Energie Coöperatie Gaasterland, Gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en ondernemingsvereniging Eigen Haard / De Stikke. Zij hebben de ambitie om in 2030 in Balk aardgasvrij te wonen en te werken. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat hiervoor een groot deel van Balk op een warmtenet kan aansluiten. Voor de wijken aan de randen van Balk zijn individuele warmtepompen een optie.

 

Bron tekst: persbericht Eigen Warmte Balk   Afbeelding: Eigen Warmte Balk